I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale PHOENIX C. MAGICA SRL, cu sediul in Arad, Str. Campeni nr. 1, judetul Arad, avand codul unic de inregistrare nr. 38260245 si numar de ordine inscris in Registrul Comertului nr. J02/1727/2017, in calitate de operator de date cu caracter personal.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de http://www.carpamagica.eu

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

In calitatea dumneavoastra de vizitator al http://www.carpamagica.eu operatorul va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / checkout, (nume, prenume, e-mail, telefon, adresa livrare/facturare).

 

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

In calitatea dumneavoastra de vizitator al http://www.carpamagica.eu, operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru achizitionarea produselor de pe site, pentru reclamatii si pentru a va raspunde intrebarilor dumneavoastra cu privire la calitatea produselor oferite.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al PHOENIX C. MAGICA SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului, dar mai ales pentru solutionarea diferitelor tranzactii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor personale pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra, dar nici nu vom avea cum sa va procesam comenzile sau raspunde intrebarilor, sesizarilor ori reclamatiilor dumneavoastra.


IV. Durata pentru care va prelucram datele

In principiu, PHOENIX C. MAGICA SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, PHOENIX C. MAGICA SRL poate dezvalui datele dumneavoastra numai catre persoane imputernicite care sprijina detinatorul http://www.carpamagica.eu in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului, ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre PHOENIX C. MAGICA SRL nu sunt transferate in afara Romaniei si nici in tari terte din afara spatiului U.E. ori organizatii internationale.

 

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre PHOENIX C. MAGICA SRL conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea PHOENIX C. MAGICA SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre PHOENIX C. MAGICA SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, PHOENIX C. MAGICA SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre detinatorul http://www.carpamagica.eu catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al detinatorului http://www.carpamagica.eu sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care detinatorul http://www.carpamagica.eu  poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@carpamagica.eu.

// e && e.preventDefault();